DÜĞÜMLER

 

Balık avında amaca uygun olarak çeişitli düğümler kullanılmaktadır. Burada deniz balıkçılığında temel olarak kullanılan düğümler belirtilmiştir, Unutulmamalıdır ki bir takım atılan düğüm kadar kuvvetlidir.
Fırdöndü düğümü:
Bu düğüm misinanın fırdöndü gözünden geçirildikten sonra, ana bölüm üzerine sarılması ve boş ucun sarımı takiben bir geri halka tur içersinden alınıp sıkılması ile yapılır.
Deniz tipi misinalar test edilirken bu dügümle test edilirler.
wpe1A.jpg (4080 bytes)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Standard iğne bağı:
İğne halkalı veya palalı olsun, bu iğne bağlama tarzı değişmez, en sağlam iğne bağlarından biridir. Sapa paralel tutulan misina boş uç yönünden tesine halka yapılıp, halka içersinden misina iğne sapına en az 3 kere sarılır ve boş uç çekilerek sıkılır.
wpe4F.jpg (6120 bytes)
wpe50.jpg (3673 bytes)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kocabaş iğne bağı:
Misina bağlanacak yerden, boş uç yaklaşık 5 cm üste gelecek gibi ikiye katlanır ve katlı kısım iğne gözünden gecirilir. İğne içte kalacak şekilde düğüm atılır ve çift kat düğüm ucunun içersinden iğne geçirilerek sıkılır.
Özellikle büyük balık ve taş balıkları yemlilerinde kullanılır.
wpe3A.jpg (8062 bytes)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kasa bağı:
En çok çapari başlarında kullanılan bu düğüm gerek beden gerekse iskandil kasaları yapımında kullanılır. İstenilen kasa boyundan biraz daha fazla misina kendi üzerine katlanır, dip tarafından en az 3 kere kendi etrafında çevrilerek düğüm atılır. Sıkarken, bir parmağı kasa içine takarken serbest uç ve ana misinadan eşit olarak sıkmak gerekir.
wpe3C.jpg (6670 bytes)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Köstekleme:
Bedenin herhangi bir yerine değişebilir köstek takmak için atılır. Misina halka yapıldıktan sonra kendi etrafında burulur ve burulmuş misinanın orta burumu arasından halkanın tepesi geçirilerek sıkılır,
Bedene yapılacak bu tür kasa, bir ucunda kasa bağı olan hazır kösteklerin kolayca değiştirilebilmesine olanak verir.
wpe5B.jpg (12757 bytes)
              wpe5A.jpg (4228 bytes)
             wpe3F.jpg (3697 bytes)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Örme:
Misinalar sert durmaları, şok emmeleri, yaylanabilmeleri ve ince bedenleri desteklemek için örerek de kullanılırlar. Çok komplike örmelerin yanısıra en çok 2li ve 3lü basit örgüler kullanılır.
2li Örgü:
Misina örülecek ebat kadar ikiye katlanır, kat yerinin başına düğüm atılır, bir elde sabitlenen misina sona kadar burulur ve sonda tekrar düğümlenir. Burma sırasında   uçlar birbirinden uzağa çekilerek burmanın misinada yer yapması sağlanır en sonunda istenilen uzunluğa bir düğüm atılır ve fazlası kesilerek kullanılır.
3lü Örgü:
Aynı şekilde üç eşit parça misina  hazırlanıp uçları bir araya getirilip düğümlenir, ortada işaret parmağı kalacak şekilde ele geçirilip burulur ve düğümlenerek sabitlenir.
wpe47.jpg (8092 bytes)
wpe48.jpg (4696 bytes)
wpe49.jpg (4655 bytes)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Halka bağı:
Halkadan çift veya tek sefer geçirilen misina tersine tur attırılarak, terse tur atmış parça ve ana misina etrafına en az 3 kere sarılır ve çekilerek sıkılır, fazlalıkları kesilerek kullanılır.
Bu düğüm kaşıkların, zokaların ve yapay yemlerin bağlanmasında kullanılır
.
wpe4A.jpg (11978 bytes)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Çiftli fırdöndü bağı:
Sert balıkların, Palamut ve dip çaparisinin şok emici, iki fırdöndü arasına çekilen ana bedenin yardan biraz fazla kalınlıklarında (ana beden 1.40 mm olursa 2x80   olarak kullanılır) çift misinanın fırdöndüye sonlandırılması için atılır
.
wpe4C.jpg (9502 bytes)

çapari, yemli